Lyttehaven

Lyttehaven

Lydværk af billedkunstner Elsebeth Jørgensen

Introduktion til værket af kurator Lotte Boesen Toftgaard, juni 2017.

Lyttehaven er et nyt kunstværk realiseret til Bispebjerg Hospital som en del af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjergs kunstprogram.

Siden 2015 har billedkunstner Elsebeth Jørgensen indsamlet billed-, tekst- og lydmateriale om Bispebjerg Hospitals historie og nutid via en omfattende research i historiske og private arkiver samt dialoger med enkeltpersoner der har interesse i Bispebjerg Hospitals botaniske rum og arkitekturhistorie.

Lyttehaven er et webbaseret lydværk. Her inviteres patienter, pårørende og personale i ventetiden eller på gåture i haverne og parken til at opleve nye dimensioner af hospitalets historie og lytte til fortællinger om botaniske rum.

Om værkets lyd og tekst

Værket er et fiktionsrum, hvor historiske fakta blandes med poetisk tekst, stemmer, ny musik og lyde fra Bispebjergs udearealer.

Tematisk tager værket udgangspunkt i hospitalets forskellige haver og atmosfærer; Lufthaven, Søhaven, Lyshaven, Skyggehaven, Stuehaven og Dufthaven.

Hovedbestanddelen af værket er en times lydmontage i seks kapitler og en prolog, der enten kan opleves som samlet lydmontage eller flere enkelte dele.

Værket indeholder også mere nøgterne fortællinger om stedets botanikhistorie; en fortælling om den store park og en "almanak" der bygger på tekstmateriale fra hospitalets gartneri.

I en særskilt lyttekategori finder man en melodi og en sang til haverne der er videredigtet og rekomponeret ud fra et historisk partitur af komponisten August Enna til korværk ved indvielsen af Bispebjerg Hospital. Heri findes også en række små sfæriske og musiske lydforløb, der alle er komponeret specifikt til stedet.

Om værkets billeddele

Ud over lydmontager og musik indeholder www.lyttehaven.dk også billedforløb af arkivmateriale og kunstnerens egne fotografier af hospitalets udearealer.

Visuelt indgår der organiske og strukturelle elementer fra vækster og havearkitektur samt detaljer i bygningsarkitekturen. Dette er arbejdet sammen til et visuelt vildnis, hvor man kan vælge at opleve billedforløb og lydmontager sammen eller adskilt.

Et udvalg af Lyttehavens billedmateriale er også at finde på en serie visuelle pejlemærker med link til www.lyttehaven.dk, der er placeret i hospitalets venterum ude og inde.

Som del af værkets præsentation opfører Elsebeth Jørgensen en række live afspilninger af værket i haverne tilrettelagt sammen med Bispebjerg Hospital.
Information om lyd-arrangementerne fås via henvendelse til Bispebjerg Hospital.

Kunstnerisk samarbejde

Elsebeth Jørgensen har involveret flere andre kunstnere i udviklingen af lydværket:
Med komponisten Ask Kæreby har hun eksperimenteret med lydoptagelser i havernes vandmiljøer, på naturmaterialer og metallet i det store byggetelt samt stemmeoptagelser.
Komponisten Rasmus Zwicki har komponeret ny musik ud fra kunstnerens billedmateriale og August Ennas partitur til et korværk, der blev opført ved hospitalets indvielse i 1913 samt stået for final mix.
Forfatteren Martin Glaz Serup har skrevet små tekstdele til manuskriptet ud fra Elsebeth Jørgensens billedstof og lægger desuden stemme til værket sammen med skuespiller Rikke Liljenberg.

Også flere af hospitalets ansatte har været involveret og givet kunstneren indsigt i stedets historie. Havernes særlige æstetiske betydning og deres forandringer er nemlig et centralt tema i værket, der netop realiseres i en periode, hvor hospitalet er i den største forandringsproces siden opførelsen i 1913 – realiseringen af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Fakta om Lyttehaven:

Lyttehaven er udviklet med research i bl.a. følgende arkiver:

Elsebeth Jørgensen takker

Om Elsebeth Jørgensen:

Født 1970, Ringkøbing. Bor og arbejder i København. Uddannet billedkunstner fra Det Kgl. Danske Kunst- akademi i 1995-2002. Elsebeth Jørgensen arbejder konceptuelt, steds- og arkivbaseret med fotografi, lyd, video, tekst og installation i forskellige montageformer. Værkerne udvikles ofte stedsspecifikt til forskellige kunstinstitutioner og andre typer offentlige rum, hvori der udover installationer også indgår værkelementer som lydvandringer, performative situationer samt bog- og webpublikationer.
Elsebeth Jørgensen står bag flere udsmykningsprojekter og har udstillet på en lang række museer og udstil- lingssteder i både ind- og udland. Hun arbejder desuden som lektor i Billedkunstnerisk praksis på Det Jyske Kunstakademi, Århus.
Elsebeth Jørgensen: www.elsebethjoergensen.net

For mere information

Kommunikationsmedarbejder Louise Voss Bendixen,
Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
louise.voss.bendixen@regionh.dk
tlf. 21 84 08 73